В какво се състои градежа на септична яма?

сепаратор

Предимствата на имотите в големите градове се дължат на това, че се свързват директно с централната канализация. Доста по-сложна е ситуацията при населените места, в които няма изградена такава, което на практика прави трудно използването на водни ресурси за елементарни битови ангажименти като пране, къпане, готвене и други. Справянето с каналните води и отпадъците реално се извършва посредством различни приспособления, които обаче често въздействат върху почвата и предизвикват замърсяване, което я прави неблагоприятна за отглеждане на различни посеви. С градеж на септична яма, която отговаря на съответните нормативни изисквания сега можете кардинално да решите проблема с отпадните води.

Какво представляват съвременните септични ями?

Може би смятате, че когато говорим за септични ями то имаме предвид изкоп, който е укрепен и в него се събират всякакви канални отпадъци и води. Всъщност в случая става въпрос за съоръжение, при което напълно и изцяло се извършва контрол на събирането и съхраняването на отпадните води. Изграждането му е съобразено с различните особености на почвената структура и се прилага за имоти, при които няма съответната възможност за свързване на имота към централна система.

Къщи, вили, имоти на село, хижи и други са най-честите клиенти на фирмите, които предлагат услуга по градеж на такива отпадни съоръжения. Потенциала, който те осигуряват се конкретизира с това, че са изключително ефективни по отношение на подобряване качеството на живот на стопаните на имота. Професионалното изпълнение реално гарантира дълъг експлоатационен срок и безопасност на съоръжението, а това е основателна причина да поверите на опитни специалисти извършването на такава операция.

А самата септична яма включва:

 • Направа на изкоп, който се укрепва съобразно това каква е спецификата на почвите и има ли евентуален риск от срутване;
 • Избор на сепаратор с вместимост, която да отговаря на типа на обекта и потенциалното количество отпадни води, които ще се събират в него;
 • Методика на пречистване и почистване на сепаратора;
 • Гаранции.

Това са опорните точки, от които следва да предприемете наемането на екип, който да може да ви гарантира осигуряване на отлични условия за ефективно и сигурно оборудване.

Как протича изграждането?

септична яма

Септичната яма е многокомпонентно съоръжение, което реално ще ви спести доста главоболия относно отвеждането на отпадните канални води от имота ви. Изграждането както стана ясно е необходимо да бъде извършено от професионалисти, което на практика би ви осигурило оптимално спокойствие.

Процесът, който се извършва в общи линии вече описахме, но предвид това, че следва да се направи надеждно и сигурно укрепване то самата конструкция на септичната яма следва да разполага с:

 • Бетонови основи;
 • Колони;
 • Подпори;
 • Люк с плътен капак;
 • При необходимост се използват допълнителни камъни или плочи за укрепване на сепаратора.

Обърнете внимание, че люка, с който се затваря септичната яма следва да бъде отваряем, тъй като през определен период от време се налага да се извърши почистване на ямата.

Планиране и узаконяване на септични ями

Разбира се, че когато става въпрос за отлично качество и професионален градеж на септична яма следва да се вземат под внимание всички придружаващи документи процеса на нейното „постояване“. Препоръчително е да се вземат под внимание предписанията от геоложките проучвания и проектиране на съоръжението с оглед на това да се осигури дълъг експлоатационен живот, спокойствие и сигурност на обитателите на имота.

Определящо е да бъде законово изградена и спазваща всички принципи на работа една септична яма. Рядко обаче се стига до узаконяване, тъй като всъщност в селски имоти и отдалечени населени места това допълнително оскъпява услугата, което натоварва бюджета, който плащат клиентите.

Стойността на градежа зависи от:

 • Дали ще бъде проектирана от специалист;
 • Дълбочина на изкопа;
 • Вид на ямата;
 • Тип на почвите и други.

Izkoptniuslugi.com предоставя на клиентите си гъвкави условия за качествено извършване на услуги, които са свързани с градеж на такива съоръжения.