Какви са ползите от регистриране на търговска марка?

търговски марки

Повечето клиенти се ориентират към покупка на даден продукт по това каква е неговата марка, до колко е позната и утвърдена на пазара. Разбира се пътят за регистриране на бранд не е лек и изисква съответните консултации и съдействие от експерти, които имат опит в сферата. Не е въпрос само на подаване на заявление за притежаване на бранд. Има няколко решаващи стъпки, които всяко юридическо или физическо лице следва да изпълни с оглед на това да може да си гарантира изрична собственост върху съответната марка. На https://ipconsulting.bg/services/targovski-marki/ можете да откриете съответната информация за това какво е необходимо да се направи за да се изпълни процедурата законосъобразно.

Какво представлява и защо е нужна регистрация на търговска марка?

Преди да изброим нужния пакет документи, които следва да бъдат подадени със заявката в Патентното ведомство за регистриране на търговска марка е добре да изясним какво точно се има предвид под този термин. Реално се касае за съответния отличителен знак, който се отнася до представянето на даден продукт или услуга. Марката може да бъде под формата на:

 • Знак;
 • Емблема;
 • Буква;
 • Символ;
 • Словосъчетание, което изразява конкретни качества на изделието;
 • Геометрична фигура или друго.

Когато се избира самия начин, по който ще изглежда това лого е важно да се сподели, че става въпрос за запомнящи се и лесни за разпознаване знаци, които да отличат конкретен продукт от останалите, които се предлагат на пазара.

След като сте напълно сигурни как бихте искали да изглежда вашата търговска марка е необходимо да се пристъпи към изготвянето на списъка с документи, които ще бъдат представени в патентното ведомство. Те не са малко и именно поради това споделихме линка на консултантска компания, която може да ви съдейства по отношение на коректната регистрация.

Документи, които следва да се подадат в патентното ведомство

регистрация на марки

Попълването и подаването на заявление не е достатъчно за да ви подсигури гаранция за регистриране на вашия бранд. Има процедурни действия, които следва да бъдат извършени що се отнася именно до това да се извърши коректно и в кратки срокове желаното документално оформление на вашата заявка.

Подаването на надлежно попълнено заявление включва:

 • Искане за регистрация;
 • Името и адресът на заявителя;
 • Изображение на марката;
 • Подробен списък на стоките или услугите, за които се иска регистрация;
 • При случаите на заявени колективни и сертификатни марки се подават и правилата за тяхното използване.

С изготвянето на набора от документи има и няколко стъпки, които се отнасят до проучвателни действия, свързани с това да се установи дали вече няма заявен такъв бранд. Става въпрос за извършване на експертиза, при която се събират доказателства, че подаденото от вас заявление е напълно основателно.

Наред с изложеното до тук има и такси, които следва да бъдат заплатени по сметката на Патентното ведомство. Срока за плаща е един месец и в случай, че същите не са получени по съответната сметка то се приема, че заявлението за регистрация е оттеглено.

Други

За да се получи пълно право за използване на дадена търговска марка както вече споменахме се изминава дълъг път. Набора от документи, които се представят както и експертиза, която следва да се извърши са само част от целия процес, през който се налага да преминете. Имайте предвид, че в тримесечен срок от публикацията на заявения от вас бранд се дава право на всяко лице (физическо или юридическо да подаде опозиция срещу регистрацията ви.

Има два варианта от такъв тип действие. Единия е свързан с необразуване на производство поради недостатъчно основания и недопустимост, а другия се отнася до пропуски, които са причина за образуване на производство и допълнително разглеждане на доказателствата за използване на заявената търговска марка.

Тази сложна процедура може да отнеме шест месеца за да се установи кой има право да използва и притежава съответната марка.