Транспорта на горива – защо е по-различен от останалите видове транспортни услуги

Когато говорим за професионална доставка на горива с търговска цел или пък за отопление е важно да се вземат предвид обстоятелствата, които касаят тяхното транспортиране. Такъв специализиран транспорт се извършва от технически изправни превозни средства които отговарят на редица фактори.  Особеното при този вид услуги е в това, че е задължително да се осигури безопасност на транспорта както и да се намали риска от аварии причиняващи не малко проблеми на околната среда. Контролираната доставка на горива се извършва от лицензирани превозвачи.  Имайки предвид тези обстоятелства това идва да покаже, че не всеки би могъл да поеме този ангажимент.

Условия, на които трябва да отговарят превозните средства

Определящ е както вече подчертахме момента с гарантирането на безопасността на транспортните средства, в които се съхранява горивото, което се превозва. Наред с това ще изтъкнем и още един доста важен факт, а именно изискванията, които касаят запазване количеството и качеството на транспортираните горива. За да се сведат до минимум загубите за търговците при превоза на горивата машините и цистерните, в които се Ниски цени извършва тази услуга следва да обезопасени и от гледна точка на изтичане.

Представяме транспорт на горива от Дизелор – утвърдена компания с дългогодишен опит в превоза на всякакъв тип горива за индустрията, отоплителните инсталации, земеделския бранш, търговията с горива за леки  и тежкотоварни автомобили.

Дизелор гарантират:

  • Квалифициран, специализиран транспорт;
  • Транспортни средства, отговарящи на най-високи стандарти за превоз на нефтени продукти;
  • Експедитивност и спазване на заложените срокове за доставка;
  • Изгодни цени.

За да бъдат сигурни клиентите, че качествата и количеството отговорят на заявените от Дизелор използват съвременна апаратура, която следи налягането в цистерните както и намаляването на риска от транспортни загуби.

Доверете се на Дизелор при транспортиране на горива. Осигурете на вас и клиентите си най-ниски цени и професионално обслужване.