Кои са причините пелетните печки и камини да се налагат на пазара

отопление с пелетиПопулярността на пелетните камини и печки през последните години наистина е доста голяма. Това се дължи на факта, че се постига висок КПД при горене на дървесните пелети. Доста по-удобни, икономични и автоматизирани са новите варианти и това дава повод на все повече домакинства, търсещи икономично и екологично отопление да изберат именно такива алтернативни варианти. Един кратък анализ на устройството и работата на отоплението на пелети дава ясна представа за комфорта, рентабилността както и ефективността при използването на пелетни камини и печки. Въпреки това има не малко тънкости и акценти, които правят едни по-добри спрямо други.

Предимства

Предпочитанията на домакинствата към пелетните камини и печки се дължи и на самата ползвана за горене суровина. За разлика от дървата при пелетите се поддържа ниво на влажност до около 7%, което на практика е основание за висока калоричност. Минималното съдържание пепел, което остава също е сред причините КПД за се повишава. Така с по-малко суровина се постига по-ефективно отопляване на помещенията и то при по-ниски разходи.

Подобренията, които се наблюдават през последните години при камините и печките на пелети са насочени към по-малко усилия от страна на домакините за тяхната поддръжка. Контрола върху постоянната температура се извършва напълно автоматизирано, които позволява сами да регулирате разходите. При пелетните камини и печки не е необходимо непрекъснато почистване, тъй като остатъчната от изгарянето пепел е в минимални количества.

Да обобщим:

 • Пелетните камини и печки са изключително удобни и рентабилни средства за осигуряване а контролирана температура в помещенията;
 • Използват се пелети, които са много калорични и се складират лесно;
 • Ниско количество пепел, което не е задължително да се почиства ежедневно както при печките на дърва и въглища;
 • Ниски вредни емисии;
 • Без цепене на дърва, без търсене на големи складови помещения за съхранение на използваната за горене суровина;
 • Ниски разходи на база цял отоплителен сезон.

Пелетните печки и камини биват различни видове. На пазара се предлагат доста варианти като това, върху което е важно да се фокусирате е пространството, което желаете да отоплявате както  и типа на инсталацията, която ще изграждате.

Камини и печки на пелети за дома

За всеки потребител е ясно, че тези уреди са много по-модерни и естетично оформени спрямо старите, при които се ползват дърва и въглища. Акцента тук е не само ползваното гориво, но и принципа на работа както и функциалността на самите печки. Приоритетите им никак не са малко и когато се визират техните основни качества е редно да споделим с вас някои от най-важните:пелетна камина

 • Удобни и компактни;
 • Лесно е свързват с вече изградена инсталация от радиатори или въздуховоди;
 • Повече чистота и лекота при поддръжка;
 • По-икономични и екологични;
 • Интелигентно управление, гарантиращо максималната ефективност и поддръжка на постоянна температура в стаите на жилището;
 • Не се изисква професионално обслужване, което е характерно за другите видове системи за отопление. Профилактиката е сведена до минимум;
 • Минимални са загубите на топлина, което прави пелетните печки и камини до 96 % ефективни за употреба в домашни условия.

От първостепенно значение е да успеем да оптимизираме разходите си за отоплителния сезон. Покупката на пелетна печка или камина се определя като инвестиция, която е с висока възвращаемост и постигане на очакван ефект. Когато избирате такъв алтернативен източник на отопление бъдете взискателни и се обърнете към фирми, които са детайлно запознати с важните и приоритетни функции на уредите. Съветите и насоките, които ще получите са сред необходимите, които ще елиминират рисковете от погрешно взети решения. Доверете са опита, компетентността и уменията на професионалистите, защото с тяхна помощ не просто ще инвестирате в подходящ за дома ви уред за отопление, а и разполагате с възможност за дългогодишна гаранция и поддръжка.