Котли на дърва за парно защо е важно да бъдат с Ecodesign

Все по-често чуваме, че е важно когато се избира какъвто  ида било уред да се търси такова решение, което е съобразено с еко нормите. Тъй като старите печки на дърва са сред най-големите замърсители на околната среда и генерират изключително голямо количество фини прахови частици е важно да се потърси по-енергийно ефективен вариант, с който да се подобри статуса на отоплителната ви система. Какво е необходимо да се вземе предвид и кои са основните уреди, които се препоръчват от експертите в бранша? Ако държите на дървата като гориво, което да използвате за отоплението на вашия дом днес ще ви запознаем с иновативна идея –  котел за парно на дърва. Това е уред, при който се залага на съвременна технология за изгаряне на твърдото гориво, при която се оптимизират разходите и се намаляват вредите за околната среда. Подобряването на котлите се базира на европейската директива за еко дизайн, която е целенасочена към намаляването на вредните въглеродни емисии, които се изпускат в атмосферата.

Какви са преимуществата на котлите с Ecodesign

Сигурно се питате дали това не е просто терминология, която повишава цените на котлите за дърва. Всъщност не е точно така, тъй като идеята на прилагането на тази европейска норма е да се подобрят уредите на твърдо гориво до толкова, че те да генерират много по-минимални количества вредни газове, които имат отношение към глобалното затопляне. Фактор са целите, които трябва да бъдат изпълнени и точно поради това все повече производители на такива отоплителни уреди, които използват твърдо гориво прилагат нови разработки, които се стремят към:котел

  • Намаляване на парниковите газове с 20 %;
  • Повишаване на енергийната ефективност с 20 %;
  • Повишаване на потреблението на възобновяеми енергийни източници поне с 20 %.

Е как котлите на дърва реално постигат това се питате, нали! Всъщност технологията, която днес се използва при производството на тези съвременни уреди е проектирана така, че наистина да се постигнат заложените цели. Прилага се иновативна система за изгаряне на дървата и твърдото гориво, при която се усвоява максимално топлината от димните газове. Те се използват като ресурс за повишаване на отоплителната мощ и така реално в атмосферата се изхвърлят много по-малко като количество вредни парникови газове.

Освен това при съвременните котли на твърдо гориво се прилагат и инсталирането на допълнителни горелки, които използват като ресурс пелети или друг вид биомаса. Както знаете това са възобновяеми източници, които се изработват от отпадъчни материали, което е още един приоритет, който покрива нормите за Ecodesign, на които модерните котли трябва да отговарят според Европейските директиви. Енергопотреблението е въведено като нормативна уредба, която цени не само домакинствата да могат да се възползват от енергийната ефективност на уредите, които ще купуват, но и по този начин да допринесат за опазването на околната среда.

Сигурно не знаете, но не малко наши производители на котли на дърва за парно отопление вече разполагат с такива сертификати за Ecodesign. Причините за това се крият в интереса на компаниите да продават уредите в пределите на Евро зоната. При липса на такъв сертификат е невъзможно да бъдат приложени и употребявани котлите в нито една от страните, членки на Евросъюза.

Реално с инвестирането в котел на дърва за парно отопление вие получавате:

  • По – ниски разходи за отопление;
  • Иновативна концепция за цялостно отопляване на имота ви;
  • Подобряване качеството на въздуха;
  • Инвестирате в продукт с дългогодишна гаранция за употреба;
  • Отговаряте на нормите на ЕС за използване на уред, който е екологичен.

Котлите на дърва за парно са много добра алтернатива за имоти с по-голяма квадратура. Модерните варианти са автоматизирани и намаляващи ангажимента ви за почистване, зареждане и профилактика.