Полезни насоки за избор на камери за наблюдение

Настъпиха такива времена, че човек никога не може да си гарантира на 100 % спокойствие и сигурност дори в пределите на собствения си дом. В грижата за семейството и това да осигурим защита и спокойствие всеки търси адекватно и приложимо решение за справяне с неприятни инциденти като грабеж, кражба с взлом и други. Абонамента към фирми за охрана е вариант, но не за всяко домакинство е удачен ежемесечен разход. Все по-често българина е склонен да вземе нещата в свои ръце и да има опция да наблюдава дома си в реално време от дистанция. Затова интереса към инсталирането на система за видеонаблюдение се превръща в един от основните варианти за превенция срещу посегателства върху собствеността ни.

Как да изберем камери за видеонаблюдение

Интереса към камери за наблюдение провокира търговците да предоставят многообразни решения. Множеството, което откриваме на пазара освен като предимство би се приело и като кошмар. Ако не сме наясно с това на какви минимални показатели трябва да отговарят камерите то действително е препоръчително да се насочим към професионален екип, който съобразно нуждите на домакинството да препоръча система, която да удовлетворява потребностите ни. Тази формулировка вероятно ще ни струва повече, но пък гарантира, че ще получим онова, което търсим. другата категория потребители, които смятат да използват камери за наблюдение обаче са склонни да се запознаят детайлно с предимствата и недостатъците на моделите. Така, че те отделят достатъчно време за да получат нужната им информация. Избора на камери на първо място зависи от това каква обща следва да покрият като обхват камерите. Кои са уязвимите точки за наблюдение? Какъв вид камери да се изберат за да получаваме изчистен образ и добра картина? Когато се запознаем с основните варианти за наблюдение и контрол едва тогава ще стигнем до окончателен избор.

IP или аналогова камера за наблюдение

  • Аналогови камери. Дори децата знаят, че аналоговите са морално остарял модел камери. камериДа, те са евтини, но когато се касае за наблюдение с такива камери не бива да очаквате кой знае какво. Образа е размазан, дори да има ZOOM трудно бихте разпознали и познато лице. Като функции тези камери са доста ограничени и почти не се ползват при изграждане на съвременни системи за видеонабллюдение.
  • IP вариантите са с друг режим на работа. Това са системи, при които има достъп до интернет и записите се запазват на отдалечен сървър. Компактността на IP камерите и инсталирането им е в пъти по-лесно от аналоговите, тъй като с един кабел може да се захранва системата и по този кабел да се осъществява и трансфер на данните.

Защитете дома си с подходяща система за видеонаблюдение. Доверете се на професионалните решения от ALGvision.