Какво представлява услугата защита на полезен модел?

полезен модел

Регистрацията на полезен модел не е много популярна у нас. Касае се за аналогичен на патента продукт или запазена марка, които реално позволяват да бъдат защитени правата на създателя на едно изобретение. В случая обаче разликата е в това, че самия собственик е именно дадената държава, в  която е създадено. Всъщност съобразно определението за регистрация на полезен модел се има предвид, че това е изключително право на една държава върху това да бъде използвано конкретно разработено изобретение за прилагането му в промишлеността. Кои са конкретните стъпки за регистрация и защита можете да разберете тук https://ipconsulting.bg/services/polezen-model/.

Какво е полезен модел?

Споделихме, че става въпрос за продукт, уникално изобретение, което с прилагането си има способността да улесни даден промишлен сектор. Регистрирането на полезен модел цели да се преустанови за определен период от време прилагането и използването неправомерно с търговска цел или икономическа облага от трети лица или страни. У нас този срок може да бъде до 10 години от датата на подаването на заявлението. Неговата същност е в това да:

 • Не се допусне търговия с изобретението;
 • Да не бъде използвано без съгласието на собственика;
 • Да не се разпространява;
 • Да не се внася или продава.

Имайте предвид, че тук се касае за териториално право. Такова може да се упражнява само в страната, в която е регистриран полезния модел. Да, наподобява на патента и търговската марка, но всъщност има известни различия, които е добре да вземете под внимание. Информацията, която ще намерите в предоставения линк е доста полезна. Можете да се консултирате и с юристите на IPConsulting, които да ви дадат съвет, насоки и разяснения относно това как да защитите правата си като създадете на едно изобретение.

Набор от услуги, които касаят регистриране и защита на полезен модел

интелектуална собственост

Не са за пренебрегване такъв тип услуги, тъй като те ви защитават не само финансово. Интелектуалната собственост у нас все още не е достатъчно разбрана, което от своя страна води и до неправомерни действия, които нарушават правото ни собственост.

Фирма IPConsulting предоставя на вниманието ви следния набор от услуги, които касаят именно вашата правна рамка и защита на творбата, произведението, изобретението ви, което се приема като ефективно средство за внасяне на иновации в даден промишлен сектор. Това са:

 • Провеждане на предварително проучване, което касае продукта, който желаете да защитите като полезен модел;
 • Провеждане на различни видове консултации, които са свързани с услугата;
 • Изготвяне и подаване на заявка за полезен модел;
 • Спазване на процедурата по процесуално представителство;
 • Извършване на правоприлагащи действия срещу нарушител;
 • Съдействие при прехвърляне на права върху модела, лицензиране, извършване на сделки и други.

Доста полезно е да има на кого да се доверите за консултации и анализ, тъй като определено защитата на правата ви като собственик на полезен модел идва да покаже и добра финансова обезпеченост, която не би могла да бъде нарушена в рамките на срока на действие на регистрацията на изобретението.

Покритие на услугата

Имайте предвид, че когато се касае за териториален обхват на услугата то не всички държави могат да имат правото да регистрират полезни модели. В сайта на IPConsulting ще откриете пълен списък със страните, в които е разрешено да бъдат регистрирани такива права. Сред тях са

 • Чехия;
 • Бразилия;
 • България;
 • Австрия;
 • Аржентина;
 • Словения;
 • Полша;
 • Мексико;
 • Румъния;
 • Турция;
 • Обединените Арабски Емирства;
 • Никарагуа;
 • Сърбия;
 • Естония;
 • Франция и много други.

Когато имате въпроси, които касаят този казус на интелектуална собственост и защита на правото на полезен модел то не се колебайте да потърсите юристи, които имат опита и компетентността да ви помогнат и консултират професионално.