Основни видове бетон и приложение в строителството

бетонов възелБетона представлява микс плътна маса, която се поличава от смесването на специални компоненти в точно съотношение. Основните съставки, които се включват при производството на бетон са известни от хилядолетия и до днес те продължават да бъдат прилагани с една основна цел, а именно да се произвеждат здрави композитни смеси, които да се влагат в различните видове строителства. Цимент, вода, натрошен камък в различна фракция са трите съществени съставки, които влизат в състава на бетона  и бетоновите смеси, прилагани дори днес в 21 век. И ако преди години са използвани примитивни методи и варианти за да се постигне търсената консистенция и рецептите не винаги са били подложени на абсолютна точност то в наши дни има специализирани производствени бази, наречени бетонов възел, в които съобразно предписания и норми се произвежда бетон с най-високи качествени показатели.

Основни видове смеси, произвеждани в бетоновите бази у нас

Класификацията на бетона и смесите за строителство както споменахме в анонса на днешната публикация се произвеждат съобразно строги правила. Всеки бетонов възел, предлагат ща пазара този строителен материал задължителна трябва да бъде сертифициран и да разполага със съответния лиценз за извършване на производствена дейност. Създаването на конкретните бетони се базира върху това да се спазват прецизно рецептите, регламентирани като основен състав и подобрители в съответното съотношение. И ако си мислите, че бетона е еднакъв за всички строителни обекти то сте в заблуда. Характеристиките на тази плътна смес и нейните якостни качества определят в какво тя може да бъде влагана. Носещи стени, основи, колони, индустриални обекти, мостове, други пътни съоръжения… де факто бетона  е навсякъде около нас, а дори не се замисляме и не отчитаме неговото значение в живота ни.

Като важен компонент от всяка строителна конструкция на пазара се срещат четири основни вида бетон според плътността му:

  • Супер-тежки – с тегло повече от 2450 кг / м3.

За направата на такъв вид бетон се използват магнетит и хематит. Ролята на такава бетонова смес е да създаде супер „силен“ материал, който да не се разрушава дори под влиянието на химикали. Малко хора са наясно с факта, че супер тежките бетонови смеси се прилагат при направата на атомни централи. У нас са малко бетоновите бази, в които се предлага такъв тип бетон, което в основни линии се прави по специална поръчка, съобразно спецификата на самия материал;производство на бетон

  • Тежки – от 1700-2400 кг / м3.

Това е един от най-популярните смеси, които днес са обект на производство на всеки бетонов възел у нас. приложението му е изключително широко, тъй като влиза в изграждането на всякакви видове основи, сгради, носещи носктрукции, както стени, колони и т.нат. освен основните суровини, присъщи за бетоновите смеси тук се влагат и устойчиви на разрушаване скали като варовик, гранит, диабаз (магмена скала, от която се правят статуи);

  • Лек бетон- теглото му варира от 250 – 1700 кг / м3.

За да бъде максимално лек този вид бетон се използват агрегати. Приложението на този вид бетонова смес е като твърда термоизолираща суровина за всякакви вътрешни пространства както в жилищни така и офис сгряди;

  • Свръхлеки бетони – с максимално тегло до 450 кг / м3.

Известен е още като Ultra лек. Популярен е като клетъчен вид, който има главно топлоизолационни качества. Добър строителен вариант за подове, покриви, стени, които са прилагани в жилищното строителство.

Изисквания към качеството на бетоновите смеси

Независимо от това какъв вид бетон следва да бъде влаган в строителния обект, в който сте инвестирали имайте предвид, че задължително е той да отговаря на съответните изисквания за качество. А вече акцентирахме върху това, че е нужен сертифициращ документ, който доказва подобността и възможността на бетоновия възел да произвежда такива строителни материали. Основните изисквания към качествените показатели на бетоновите смеси се отнасят до:

  • Мразоустойчивост;
  • Влагоустоймивост;
  • Клас якост на опън;
  • Якост при натиск;
  • Клас за консистенция.

В бетонов възел Трансметал можете да намерите бетон и бетонови смеси, които да удовлетворят строителните ви намерения. Доверете се на д 20 годишния опит на производител с утвърдени традиции на българския пазар.