Работа с бетон при ниски температури

Ниските температури не са причина строителните фирми да преустановят своята дейност. Сигурно сте чували, че има различни видове материали и бетонови смеси, които са подходящи за работа и при ниски температури. Разбира се, детайлното използване и спазването на условията за работа със строителни материали е от съществена роля за това да има толкова много сгради, които са построени през зимния период и те по нищо не отстъпват като качество и стабилност на останалите строителни обекти. Ясно , че бетонирането при зимни условия е доста сложен процес. Има специфични критерии и температурни показатели, при които е много важно спазването от гледна точка на създаването  условия за химически реакции подпомагащи втвърдяващия процес. Всеки строителен техник и предприемач ще ви каже, че под +5 градуса не е препоръчително да се излива бетон, а -7 са критичната точка, при която процеса за втвърдяване реално спира. Бетон дори може да замръзне, което пък води до разрушаването на връзки, които да гарантират неговата якост. Затова с тези проблеми строителите следва да се справят за да не спират своята работа дори и по-ниски температури.бетон

Високите иновации и технологии днес също се използват при създаването на устойчиви бетонови смеси, които могат да бъдат използвани и при по-ниски температури. Характерно за тези дейности е това, че за да се предотврати замръзването на бетоновата смес и да се преустанови нейното хидратиране получаващо се от топенето на леда е нужно да се използват субстанции, които да предотвратят замръзването на бетона. Именно затова при твърде ниски температури се използва бетон с понижена пропускливост. На практика при този бетон количеството на вода е в минимални количества, което от своя страна понижава пропоскливостта и увеличава устойчивостта на сместа към замръзване. Това е много важен процес в съвременното строителство, който на практика удължава строителния сезон и е предпоставка за целогодишна работа на строителните бригади, дори при отрицателни температурни стойности на околната среда.