Информация са софиянци, на които им предстои да подменят водомерите си

тръбни инструментиГлавно две са причините, поради които се налага водомерите на домакинствата в столицата да бъдат подменени. Най-вероятно и вие сте запознати с тях, но за онези от вас, които не са наясно с този битов казус ще ги повторим отново. Когато се сключва договор за ползване и тарифиране на вода за битови нужди от Софийска вода АД изрично информират в отделна точка причините за подмяна на водомери, а те са – при дефект на отчитащото устройство или при настъпване на срока за ефективна експлоатация, който обикновено е между 10 и 15 години. И така на практика, когато стопаните на жилището са наясно с предпоставките, които налагат водомерите да бъдат сменени те са длъжни да се съобразят с това, че уреда следва да бъде в изправност и така да могат да плащат коректно своите дължими сметки. Има обаче и други важни детайли, с които малцина са запознати и поради незнание и небрежност се налага да плащат повече за потребление или пък подлежат на административно наказание. За да не сте част от тази група потребители от София в следващите редове ще ви разкажем подробно за смяната на водомерите и това как най-бързо и лесно да се справите с този битов ангажимент.

Изисквания към водопроводчиците

Сръчността е тази, която кара много българи да избягват наемането на професионални майстори в случая водопроводчици. Действително не е нужно да се плащат излишни такси особено за дребни домашни ремонти. Но при водомерите нещата стоят по друг начин. За да бъде всичко законово е от съществено значение за подмяна на водомери в София да бъдат наети лицензирани от дружеството доставчик специалисти. Сигурно си мислите, че това е поредната схема някои фирми да се облагодетелстват, но всъщност не е така. Подмяната на водомера е колкото елементарна толкова и сложна процедура. Технически етапите са тривиални:

  • Демонтаж на стар водомер;Водопроводчик
  • Монтаж на нов водомер;
  • Тест.

Освен чисто физическото отстраняване на амортизирания и дефектирал водомер се налага да бъдат изготвени и съответните придружаващи документи. Това са протоколи, в които се описват причините за подмяната както и номерата на водомерите, както и техните пломби. А такова правно основание да извършват такива ремонтни мероприятия имат единствено получилите лиценз фирми от Софийска вода АД – дружеството доставчик за София и областта.

Дребните детайли, които правят подмяната специфична

Акцентирахме върху тях, а именно документалната страна на въпроса. Спецификата на подмяната на водомерите е в това, че за да можете да ги ползвате непосредствено след тяхното монтиране е от съществено значение да бъдат спазени всички протоколни изисквания на доставчика т.е. лицензираната фирма да следва коректно документалните стъпки:

  • Преди да се свали стария водомер да бъдат описани моментните показания на устройството, да се впише в протокола неговия номер както и този на пломбата. Едва след това се пристъпва към демонтаж;
  • Преди да се пусне в ефективна експлоатация новия водомер в протокола се описва неговата техническа изправност и отново номер на устройството както и номер на новата пломба.

Тези две съществени специфични стъпки се отнасят не до физическата работа, а до това да се узакони водомера с оглед на това домакинството от София да може да го използва по предназначение. Именно поради това е особено важно при потенциална необходимост от смяна на водомери поради някоя от по-горе изброените причини винаги да наемате лицензирани водопроводчици и екипи, които имат правното основание да провеждат такива ремонтни дейности. За София и София област едни от най-търсените и препоръчвани като коректни са ВиК Хелп, защото водопроводчиците са достатъчно компетентни и разполагат с нужния опит за бързо, законосъобразно и прецизно справяне с поставената задача. Разбира се, от значение са и достъпните цени, което е още една причина да се доверите на експерти с опит и възможности.