Култиваторите от MASS – инвентар с високо рентабилно е ефективно приложение

най-високия приоритет за стопаните, които развива земеделска дейност е правилната обработка на почвения слой. Без значение дали става въпрос за предсеитба, окопаването и отстраняване на плевелите, подобряване на плодородието с помощта на торове за растителна защита и други се извършва със специализирана техника и инвентар. Без своите помощни средства фермерите днес наистина нямаше да са в това ч напреднало състояние и определено ще изпитват сериозен проблем с производителността. Но времената, когато всяка една агро обработка се извършваше ръчно или с животинска тяга отминаха и механизирането в нашето време отбеляза огромен скок в развитието на земеделския сектор.инвентар– н

Култиватори, плугове, сеялки, трактори и всякакви други машини и съоръжения дават своя приоритет, който фермерите използват. А лидерските позиции за инвентар, който се отличава със своето високо качество и издръжливост се заемат от MASS – име изключително добре познато на българските земеделски стопани, поради това, че предоставя високо и ефективно изпълнение на възложените агротехнически обработки. Производителя предлага изключително богата гама от продукти, които наистина нямат аналог като специфика и производителност. А какво е едно стопанство без култиватор. Напоследък повечето фермери предпочитат да използват този инвентар като средство за обработка, тъй като функциалността на съоръжението наистина се отличава с ефективност.

С култиваторите от MASS.bg се извършва разрохкване, наситняване на почвата, както и размесването на остатъците от посевите след прибирането на реколтата. Това действително е един от вариантите предлаган инвентар, който има изключително големи ползи за подобряването на плодородието на земния слой. В крайна сметка, когато качествата на почвата са на ниво то и добивите са достатъчно качествени и конкурентни. А от тук вече идва и възможността българските стопани да предложат своята добра  реколта не само на българския, но и на европейския пазар. Мисията на MASS е да създаде такива пособия, с които не просто улеснява фермерите, но спомага и за тяхното развитие. Работата на полето никога не  е била лека и с всяко средство, което се прилага а повишаване на производителността резултатите не закъсняват.

А култиваторите и техните функции наистина са изключително полезни по отношение на отстраняването на плевелната растителност, размесването на торовете и препаратите с почвата с цел нейното подобряване в качествено отношение, разрохкване за по-добро аериране, наситняване на остатъци и много други. Сами виждате как с едни прикачен инвентар стопаните могат да извършват редица технически мероприятия, които спомагат за обработките. Така инвестицията наистина си заслужва, поради това, че няма нужда от разнообразни средства и съоръжения, а ползвате един култиватор за всички предстоящи мероприятия, извършвани н аполето.