Какво е значението на използване на дискова брана при обработката на почвата

дисковане

Всеки стопанин държи почвената обработка да бъде на ниво. Това определено е решаващо за развитието на културите както и добива. Фермерите са изправени пред сериозни предизвикателства в ежедневните си дейности, но пък хубавото е в това, че днес производителите на машини и прикачен инвентар могат да улеснят работата им с висококачествени и надеждни решения. С mass.bg/брани сега можете да разчитате на подобряване условията на почвения слой, облагородяването му и повишаване на плодородието. За какво служат браните и как да изберете подходящата ще ви разкажем в следващите редове.

Основна роля на дисковането

Реколтата и качеството, към което се стремят производителите определено са важен момент, който изисква правилната намеса на машини и инвентар за качествена обработка. Ролята на дисковите брани е широкоспектърна, тъй като тяхната задача е не само в разрохкването, а цялостната грижа  за почвата и посевите. За да се избегнат неприятни последствия от климатичните условия и вредителите е необходимо да се приложат ефективни способи за обработка и третиране с помощта на брани, които включват:

  • Премахване и ефективно отстраняване на плевелите;
  • Равномерно разпределяне на торове и препарати за защита от вредители;
  • Аериране на почвата и снабдяването на кореновата система на насажденията с оптимално количество влага и кислород;
  • Намаляване на ерозията;
  • Изравняване на слоя и други.

Изобщо работата с дискова брана може да ви гарантира отлични добиви. Инвентара се определя като свръх ефективен без значение дали се касае за отглеждане на зърнено-житни растения или пък за такива, които са свързани с отглеждането на трайни насаждения.

Основни стъпки при покупка

дискова брана

Разнообразие от варианти дискови брани се предлагат в каталога на българския производител. За да отговорите на нуждите на стопанството си е добре да се ръководите от следните фактори:

  • Работна ширина на браната. Тя се определя от типа на отглежданите култури и мащабите на полето, което ще обработвате;
  • Разстояние между дисковете. Имайте предвид, че това оказва съществено влияние върху дълбочината на проникване на диска в почвата. Въпреки, е повечето модели подлежат на настройване е добре да сте наясно какви са опциите за обработване;
  • Свързване с трактора. Все по-лесни за манипулиране и скачване с теглещата машина решения се предлагат, което на практика осигурява здравина, надеждност и качество при провеждане на обработката.

Моделите, които с предлагат в каталога на MASS са защитени от сериозни наранявания, поради това, че разполагат с пружинна или хидравлична защита при съприкосновение с камъни, дънери или други твърди предмети. Доверете се на инвентар с отлични качества, гаранция и сервизна поддръжка.