Защо се нуждаем от имуществено застраховане?

Когато се сдобием с ново жилище и инвестираме не малко средства за неговия ремонт и обзавеждане е редно да помислим и за застраховка. Компаниите по застраховане предлагат статистически данни, които обаче се оказват доста притеснителни. Ако средно 60 % от европейците си правят годишна полица застраховка за дома, то едва 10% от домакинствата у нас си правят такива и то основно в случаите, в които са задължени по една или друга причина да го направят. Добре е обаче да подходим отговорно и разумно, защото в крайна сметка се оказва, че една застраховка би била доста приоритетна при покриване на разходите при възникване на потенциални вреди и щети по дома и имуществото.имуществено застраховане

Булстрад е сред компаниите, които предоставят доста гъвкави условия при сключване на застраховки, покриващи различни рискове. Булстрад Бонус Дом е сред най-предпочитаните варианти, тъй като самата застраховка е компактно и максимално изгодно решение, което ще ви осигури спокойствие и сигурност. Основните рискове, които се включват в полицата Бонус дом са свързани със земетресения, природни бедствия, както и всякакви други природни катаклизми, които биха могли по един или друг начин да увредят фасадата на дома, както и да причинят повреди на домашното имущество.

Освен множеството природни бедствия в полицата се включват и редица потенциални рискове като например измокряне, което е настъпило при повреда на водопреносната мрежа както и от действие или бездействие на съсед. А съгласете се, че това наистина са от често срещаните проблеми, с които се сблъскваме в ежедневните си битови казуси. Трудно е да се разберете за ремонта на причинената от съседа щета, затова за да не влизане в спорове, които дори могат да стигнат и до съда е по-добре си направите застраховка в Булстрад бонус дом. Всъщност не само проблемни могат да се окажат съседските аварии, но онези, които са предизвикани от самите нас. Например забравен кран, теч от бойлер, пералня, миялна машина и други със сигурност биха причинили не малко тревоги и разходи по отстраняване на щетите, които причиняват. Ето защо и в подобни случаи бонус Дом се превръща във ваш персонален помощник, който да покрие всички разходи по отстраняването на възникналите щети.

Всъщност Булстрад със застрахователната полица Бонус Дом предоставя невероятно добри възможности. Няма как на 100 % да бъдем сигурни, че сме защитили дома си от вандалски прояви и злоумишлени действия от трети лица, няма как да предвидим и факта, че върху дома ни може да се стовари летателно средство или пък части от него, както и редица други рискове, които на пръв поглед ни изглеждат нереални. Но всъщност риск има и е добре да се подготвим и да си осигурим нужното спокойствие с подкрепата на Булстрад Бонус Дом.