Роля и същност на плуговете за съвременното земеделско стопанство

плуг

Отговорността, която носят земеделските стопани за обработката на почвата е огромна, тъй като от това зависят количеството и качеството на селскостопанската продукция. И ако преди век нашите предци са разчитали на своите физически сили и животинската тяга то в съвремието основен инструмент за осигуряване на ефективни обработки се разчита на висококачествената земеделска техника и инвентар. Представяме днес mass.bg/плугове, които са ключов инструмент да подобряване благосъстоянието и плодовитостта на земния слой. В зависимост от приложените агротехнически мероприятия можете да разчитате на осигуряване на отлични условия за работа и производителност.

Същност на плуговете

Те са много важни и решаващи за спазване на агротехническия план. Когато предстои да се инвестира в нови надеждни и качествени прикачни инструменти и съоръжения сред водещите, към които отправят поглед земеделците са именно плуговете. Дълбоката оран е основно мероприятие, което оказва благоприятно въздействие върху почвата. Благодарение на плуговете се предоставя:

  • Много добра аерация на земята;
  • Отстраняват се плевелите от кореновата система;
  • Балансира се и се хомогенизира слоя с растителните остатъци, които по естествен начин наторяват и подобряват качествата на почвата;
  • Подготовката за засаждането е отлична и по този начин се гарантира правилно вегетиране на посевите.

Задължителни са плуговете за обработката на почвата и именно поради това земеделските производители са безкомпромисни, когато инвестират в такива основни съоръжения, които осигуряват отлична ефективност по отношение на провежданите обработки. А днес от MASS акцентират не само на безкомпромисното качество, но и на достъпните за българския фермер цени. Това са част от причините популярността на българската компания за прикачен инвентар да е на такова високо нива сред земеделците от Балканите.

Кой плуг е подходящ за стопанството ви

прикачен инвентар

Ако имате достатъчен опит в сферата на земеделието навярно няма да си задавате подобни въпроси. Но в случай, че тепърва навлизате в тази сфера определено имате нужда от това да постигнете висока ефективност и производителност. Подбора на качествен и надежден плуг следва да се ръководи от:

  • Типа на наличната ви теглеща машина т.е. какъв е трактора ви и каква е неговата мощност;
  • Технически характеристики на прикачния инвентар;
  • Възможност за справяне в тежки условия спрямо спецификацията на обработваните площи;
  • Начини на регулиране на работната ширина;
  • Рамки на разхода на гориво;
  • Цена и други.

Сами трябва да направите анализ според  нуждите на стопанството си. В случай, че имате нужда от професионална консултация не се колебайте да се възползвате от безплатните насоки и съвети на екипа на MASS.