Редовни, несигурни и нередовни кредитополучатели. Вие от кои сте?

Ако през 2012 година ползвателите на различни кредитни инструменти изпаднали в забава на плащане на своето задължение са били около 28 % то днес статистическите данни соча, че те са намалели с почти 10 %. Кредита е на първо място отговорност и ако наистина имате сериозна нужда от такъв едва тогава можете да пристъпите към кандидатстване. Днес са много повече онези кредитополучатели, които редовно плащат своите заеми и се определят от банките и кредитните компании като лоялни и коректни  ползватели. Не липсва обаче и процент българи, които са убедени, че няма да ползват никога кредит дори и да са попаднали в задънена улица, от която няма начин да излязат без помощ. Те приемат тази услуга за поредното въже, което здраво ги е притиснало и от там няма изход.кредит

Но така или иначе можем да кажем, че днес българина като повечето европейци предпочита да живее и развива бизнеса именно чрез подкрепата на банки и други финансови институции. Тъй като икономическата обстановка доста се промени през последните години и то най-вече след падането на комунистическия режим, наистина се оказва неправилно да се разчита на приятели и роднини. А не се знае дали изобщо и те ще имат възможността дори да искат да ви помогнат.

Можем да разграничим кредитополучателите на три типа – редовни, нередовни и несигурни. Категорията кандидат-потребители на кредит, които винаги имат някакви опасения, че ще бъдат излъгани и подведени са онези, които нарекохме образно „несигурни“. Това са клиенти, които имат нужда от финансова помощ, но поради това, че не са запознати с материята и не са достатъчно наясно с условията изписват сериозни съмнения. В това наистина няма нищо лошо, но се оказва, че всъщност ще те са прекалено мнителни и в крайна сметка взимат такъв кредит, който не само, че не е максимално ефективен за тях, но и условията не са толкова благоприятни. За тези кредитополучатели препоръчваме първо да си направят професионална консултация с опитен кредитор. Независимо дали това ще бъде банкова институция или пък фирма за бързи кредити компетентното обяснение и разглеждане на условията със сигурност ще бъдат първата стъпка към това да придобият ясна представа за това кои кредити са идеалното решение за техния проблем или потребност. Несигурните кандидати за заем обикновено имат някакви спестявания, които не им достигат да закупят съответната вещ, автомобил или пък имот. Те имат нужда от още малко средства, но се колебаят дали да вземат заем или не. Притесненията им са свързани основно с това дали ще успеят да се впишат сроковете за погасявани и евентуално ако изпаднат във финансова невъзможност да платят какво ще се случи с тяхното задължение. Кредиторите описват профила на тези клиенти като наистина отговорни и съвестни и по принцип почти няма откази на кандидати от този тип.

Категорията редовни кредитополучатели са онези, които са доста добре запознати с материята. Това са онези клиенти, които наистина знаят какво искат, кога го искат и как да го постигнат. Те са винаги добре осведомени за добрите оферти както при банките, така и при фирмите за бързи кредити. наясно са колко ще им струва услугата  и как да получат най-добрата оферта. Имайте предвид, че тези клиенти са едни от най- редовните платци. Те разчитат на лоялността и коректността на своите кредитори и разполагат с възможността винаги да си набавят нужния финансов ресурс, когато имат нужда от спешни пари. Изключително дисциплинирани, точни и коректни – така кредиторите описват тази категория клиенти. Обикновено тези клиенти ползват заеми не само от банки, но и от фирми за бързи кредити като идеята е винаги да имат под ръка парите, от които се нуждаят. Тук не са изключени и варианти, в които се налага рефинансиране, но те са в краен случай и единствено с оглед на това редовните клиенти да не попаднат в графата с нечисто кредитно досие.

Третата категория е онази, която взима кредит и не връща. Няма нужда да прикриваме една социална малцинствена група, която всъщност се прочу и създаде истинска суматоха сред кредитните среди. Това са така наречените нередовни клиенти, които злоупотребяват и не връщат взетите кредити. Обикновено потърпевши от нелоялното им отношение са фирмите за бързи кредити, които имат опция да отпускат заеми на лица, които са с чисто кредитно досие, нямат доходи и са пълнолетни. Така получаването на сучи от порядъка на 50 – 500 лева става наистина лесно и единствено с лична карта тези лицасе облагодетелстват. И тъй като няма никакви рестрикции и обезпечения нередовните кредитополучатели считат, че не е нужно да връщат заетата сума. Така процента на невърнатите заеми през 2012 година стигна такъв висок ръст. Разбиразаеми се, напълно естествено бе фирмите за бързи кредити да потърсят правата си в съда и да накарат по някакъв начин некоректните длъжници да започнат издължаване на взетите като кредит суми. Именно това бе и периода, в който се оказа, че много длъжници трябваше да разпродадат своето имущество за да покрият задълженията си.  и след като вече разбраха, че безплатен обяд няма се стигна и до затягане на мерките за одобрение на кандидатите за кредит. Създаден бе единен регистър, в който всеки един кредитор може да провери дали кандидатстващия при него за кредит клиент е редовен и коректен към останалите конкурентни фирми. Едва след тази проверка се предприема действие по одобрение или пък по отхвърляне на молбата за кредит.

Кредита е вид финансова услуга. С помощта на пари, които сме получили на заем срещу съответната такса за ползване можем да излезем от финансовото затруднение и наистина да сме напълно облекчени и удовлетворени. Преди за кандидатствате за кредит обаче е добре да се запознаете с условията по заема както и евентуалните последици от забавяне, неплащане на вноските и некоректно отношение от ваша страна като участник в договорните отношения.