Можем ли да почистим запалителните свещи

Проблемите с малките капризни джаджи започват в онзи момент, в който се нарушава правилното стартиране на двигателя. Независимо от маниера на шофиране или изминатите километри, няма кола застрахована от това. За съжаление, почистването на зацапаните запалителни свещи не ни осигурява решението, от което се нуждаем.

Какво представляват и къде се намират

Запалителната свещ е важен елемент от запалителната система на двигателите с вътрешно горене. Тя е предназначена да осигури запалване на топлинно-въздушната смес. Процесът се осъществява при прехвърчането на искра между електродите на свещта. Описаният подход се използва при всички видове системи на запалване – контактни, безконтактни или електронни.

От правилната работа на запалителните свещи зависи лесното стартиране на двигателя и безпроблемният работен режим. Тяхното състояние определя как той ще работи на празен ход и какъв разход ще дава автомобилът. Начинът, по който ускорява машината и максималната скорост, която ще достигнете, също могат да бъдат повлияни от състоянието на запалителните свещи.

Работната температура на запалителните свещи обикновено е между 400 и 800 градуса по Целзий. Въпреки, че при температури по-високи от 400 градуса свещите имат способността да се самопочистват, продължителното поддържане на тези стойности излага електродите на екстремното действие на химически агресивните съединения. Това неминуемо води до нарушения по тях. Регулярният преглед и подходящото гориво могат да се окажат превенция срещу честата им смяна.

Специфики и съображения

Производителите на автомобили винаги дават препоръки относно вида на запалителните свещи, който точно отговаря на спецификите на вашата кола. Това е така, за да могат да бъдат постигнати онези параметри, които са посочени като нормални за дадената машина по производствени данни. Разликата на елементите по отношение на конкретно работно топлинно число може да окаже влияне върху мощността и разхода. Топлинното число не е еднакво и варира според различните производители. Обикновено то покрива усреднени условия на експлоатация на двигателя.

Разстоянието между централния и страничните електроди на всяка запалителна свещ не е еднакво. То се обозначава с термина искров промеждутък. Последният трябва да съответства на всеки различен двигател. Той зависи от формата и размера на централния електрод. Също така, може да бъде повлиян от плътността на горивно-въздушната смес. Доброто възпламеняване се получава при голям размер на въпросния промеждутък.

Макар условията и спецификите да са различни, редовната поддръжка и изборът на подходящи резервни части са задължителни, ако искате да имате правилно работеща кола. Експерименти и изключения не се допускат, защото това нарушава сложните взаимосвързани елементи. Консултирайте се относно цени и модели за запалителни свещи онлайн от T-Auto и вземете правилно решение, за да се насладите на изправен автомобил.